Advocaat Cuijk Advocaat in de buurt van Nijmegen Advocatenkantoor Cuijk
Advocaat Cuijk Advocaat in de buurt van Nijmegen Advocatenkantoor Cuijk
Advocaat Cuijk Advocaat in de buurt van Nijmegen Advocatenkantoor Cuijk

Een gewettigde oplossing in ieder rechtsgebied

Wanneer u in een conflict verzeild raakt, of om een andere reden de gang naar een advocaat maakt, is het prettig als de expertise in de advocatenpraktijk tot in vele rechtsgebieden reikt. Wij weten wat uw rechten zijn in uiteenlopende situaties. De dienstverlening die u in Cuijk kunt verwachten, is zoveel mogelijk afgestemd op uw wensen, maar wij blijven wel altijd reëel kijken naar de mogelijkheden. Onze eerste advisering is altijd gratis, mits beperkt in tijd en activiteit.

Specialisaties i

 Mr. A.A.J.L. (Ton) van Elk de Freese beheert en beheerst de navolgende rechtsgebieden:

  • Personen en familierecht: de nadruk ligt op de echtscheiding en alles wat daarmee samenhangt.
  • Het verbintenissenrecht: het burgerlijk procesrecht en het vermogensrecht. Ook de bijzondere overeenkomsten zoals de huur- en de arbeidsovereenkomst nemen hier een belangrijke plaats in.
  • Het strafrecht, strafprocesrecht en jeugdstrafrecht: het strafrecht heeft al sinds jaar en dag onze bijzondere aandacht. Wij streven een persoonsgerichte aanpak na waarbij uw belangen als cliënt voorop staan.
     
  • Sociaal zekerheidsrecht: vanzelfsprekend houden wij ons, als onlosmakelijk onderdeel van de sociale zekerheid, ook bezig met de gevolgen van de beëindiging van een dienstverband in de sociale verzekeringssfeer.