Advocaat Cuijk Advocaat in de buurt van Nijmegen Advocatenkantoor Cuijk
Advocaat Cuijk Advocaat in de buurt van Nijmegen Advocatenkantoor Cuijk
Advocaat Cuijk Advocaat in de buurt van Nijmegen Advocatenkantoor Cuijk

Een gewettigde oplossing in ieder rechtsgebied

Wanneer u in een conflict verzeild raakt, of om een andere reden de gang naar een advocaat maakt, is het prettig als de expertise in de advocatenpraktijk tot in vele rechtsgebieden reikt. Wij weten wat uw rechten zijn in uiteenlopende situaties. De dienstverlening die u in Cuijk kunt verwachten, is zoveel mogelijk afgestemd op uw wensen, maar wij blijven wel altijd reëel kijken naar de mogelijkheden. Onze eerste advisering is altijd gratis, mits beperkt in tijd en activiteit.

Specialisaties i

 Mr. A.A.J.L. (Ton) van Elk de Freese beheert en beheerst de navolgende rechtsgebieden:

 • Personen en familierecht: de nadruk ligt op de echtscheiding en alles wat daarmee samenhangt.
 • Jeugdrecht: een belangrijke activiteit waarbij met name de ingrepen in de gezinssituatie - door ondertoezichtstellingen en uit huis plaatsingen - een belangrijke rol spelen, maar ook de advisering bij beëindigingen van samenlevingsvormen daar waar kinderen in het spel zijn.
 • Het verbintenissenrecht: het burgerlijk procesrecht en het vermogensrecht. Ook de bijzondere overeenkomsten zoals de huur- en de arbeidsovereenkomst nemen hier een belangrijke plaats in.
 • Het strafrecht, strafprocesrecht en jeugdstrafrecht: het strafrecht heeft al sinds jaar en dag onze bijzondere aandacht. Wij streven een persoonsgerichte aanpak na waarbij uw belangen als cliënt voorop staan.
   
 • Sociaal zekerheidsrecht: vanzelfsprekend houden wij ons, als onlosmakelijk onderdeel van de sociale zekerheid, ook bezig met de gevolgen van de beëindiging van een dienstverband in de sociale verzekeringssfeer.

 Mr. ing. J.P.J.M. (Jean) Rouwet beheerst de navolgende rechtsgebieden:

 • Agrarisch recht in ruime zin. Te denken valt aan pachtaangelegenheden, de Wet inrichting landelijk gebied (Wilg) en onteigeningsaangelegenheden.
 • Milieurecht
 • Ruimtelijke ordeningsrecht
 • Onderwijsrecht

Kenmerkend voor al deze rechtsgebieden is dat vaak de gang gemaakt moet worden naar de bestuursrechter van de Rechtbank, alsmede naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. Wij kunnen u hierin op professionele wijze bijstaan. Advocatenkantoor Stouthart heeft geen Stichting Derdegelden meer.